ಮುಖಪುಟ

ಪರಿಚಯ

ವಿದುಷಿ ಡಾ.ಗೀತಾ ಸೀತಾರಾಮ್‍ರವರು 19ನೇ ಜುಲೈ 1953ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಶ್ರೀ ಕಲ್‍ಬಾಗಲ್ ನರಸಿಂಹ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಾ ಕಲ್‍ಬಾಗಲ್‍ರವರ ಪುತ್ರಿ.

ಡಾ.ಗೀತಾ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿದ್ವತ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ

ಸಂಯೋಜನೆ